Nauczanie informatyczne

Sprawiać wrażenie by mogło, iż informatyka to stosunkowo nowiutki wątek w podstawówce, aczkolwiek nic bardziej błędnego, bowiem pierwsze ćwiczenia ujawniały się cyklicznie w dwóch technikach we Wrocławiu już w latach 60 XX wieku, wtedy zajęcia toczyły się na Uniwersytecie Wrocławskim. Z kolei w szerszy obręb rąk kompy zainicjowały docierać w latach 80 XX wieku, wtenczas pecety nastąpiły się generalne i ogólne, zwano je wówczas personalnymi pecetami. W roku 1985 pojawił się naczelny ogólnodostępny plan kształcenia informatyki w liceach, ułożony przez Polskie Towarzystwo Informatyczne a także zatwierdzony przez Ministerstwo Oświaty i Wychowania.

Pierwsze treningi w podstawówce były przeznaczone głównie projektowaniu kompów, ze względu na to, iż nie było oprogramowania użytkowego jak również szkoleniowego jak też nie istniała jeszcze wtedy sieć komputerowa.

Kiedy później pojawiało się już oprogramowanie bardziej aplikacyjne, wówczas rozrastało się zaciekawienie programami. Tymczasem w liceach kładziono już większy akcent na umiejętności wyszukiwania jak również użytkowania notatek a także tak też się czyni po dzień dzisiejszy.